Při plánování osvětlení je nutné brát na zřetel charakter interiéru, aby bylo zajištěné dostatečné osvětlení,
přičemž zde se zákazník nemusí spoléhat na již překonané běžné žárovky, ale může využít
některou z progresivnějších technologií, od halogenových bodových svítidel počínaje, přes
úsporné žárovky, až po stále populárnější LED diody.
Vývoj v oboru elektroinstalací se neustále vyvíjí kupředu. Standardem je dnes již využívání
sádrokartonových podhledů, a to jak k vedení rozvodů, tak např. pro instalaci úsporných
bodových světel. Postup technologií je třeba brát v potaz také při realizaci zásuvkových
okruhů, a to především proto, že v domácnostech se objevuje stále více elektroniky, která je
velmi náročná a je tak nutné se tomuto přizpůsobit, aby nedocházelo k potížím s přílišnou
zátěží, což může vést i k vyhoření elektroinstalace. Projekt elektroinstalace je však podstatný
nejen z výše uvedených důvodů, ale je také nezbytný pro získání povolení ke stavbě, pro
získání revize od revizního technika, ale také pro připojení k elektroměru od elektrárenské
společnosti. Je tedy více než zřejmé, že kvalitně zpracovaný projekt elektroinstalace je základ,
pro její následnou kvalitní realizaci tak, aby v konečné podobě vše přesně odpovídalo
požadavkům a nárokům zákazníků k jejich plné spokojenosti a sloužilo k co možná
nejkomfortnějšímu užívání.