Školení a certifikáty
Svým zákazníkům poskytujeme pouze služby v nejvyšší kvalitě, proto se pro Vás neustále školíme a zdokonalujeme.

Odborné školení revizních techniků vyhrazených elektrických zařízení
Termín: 19.-23. 3. 2018
Obsah: Týdenní školení pro přípravu na závěrečné zkoušky revizních elektrických zařízení u TIČRu.
Odborný seminář k normě ČSN 33 2000-4- 41 ed. 3 a AFDD

Termín: 7. 3. 2018
Obsah: V semináři se probíraly různé elektrické poruchy a použití ochranných přístrojů. Návaznost na
požární bezpečnost na AFDD. Novinky v nové normě ČSN 33 2000-4- 41 ed. 3 a dalších předpisů.
Hlavně povinnost použití proudových chráničů i pro světelné okruhy.

Rozvodnice nebo úplný kryt s jističi
Termín: 1. 11. 2017
Obsah: Školení určené elektromontážním firmám, které bylo věnováno legislativě týkající se tvorby dokumentace a zásadám správného sestavení rozvaděče.

VDT HikVision
Termín: 17. 10. 2017
Obsah: Předmětem školení bylo seznámení s domácími videotelefony od společnosti HikVision. Pozornost byla věnována především možnostem instalací, jejich rozsahu a spojení s kamerovým systémem HikVision.

Základní školení inteligentní domovní elektroinstalace
Termín: 17. 5. 2017
Obsah: Předmětem školení bylo seznámení se základními parametry a možnostmi inteligentní domovní elektroinstalace od společnosti ABB.

Rozvaděče 2017 – Požadavky na výrobu a montáž
Termín: 30. 3. 2017
Obsah: Předmětem školení bylo shrnutí základních požadavků na vlastnosti rozvaděčů z hlediska montáže v odlišných prostředích, požadovaných požárních předpisů a předpisů pro jejich výrobu.

Základy elektronického zabezpečení objektů
Termín: 6. – 7. 12. 2016
Obsah: Předmětem školení bylo detailní seznámení s možnostmi montáže zabezpečovacích systémů od společnosti Jablotron. Díky tomuto školení jsme se stali certifikovanou firmou pro montáž EZS.

Osvědčení Vyhlášky 50/1978 Sb.
Termín: 31.5.2016
Obsah: Přezkoušení podle § 14 Vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Rozvody pro osvětlení
Termín: 24. 5. 2016
Obsah: Školení zaměřené na typy svítidel, výpočet osvětlení a stanovení počtu svítidel, dále zde byly také představeny alternativní možnosti ovládání svítidel.