Při instalaci vypínačů svítidel a zásuvek je vždy nutné dbát na jejich funkční rozmístění v interiéru. Kromě obecných rad o umístění vypínačů a zásuvek, jako je umístění vypínačů 120 cm nad finální podlahu a zásuvek 30 cm nad finální podlahu, je vhodné brát v potaz každodenní předpokládaný provoz v daném prostoru a rozmístit tak vypínače a zásuvky co možná nejintuitivněji.

Vypínače umísujeme nejčastěji dovnitř místností, konkrétně pak na stranu kliky, aby nedocházelo k nepříjemným situacím, kdy otevřené dveře vypínač zakrývají a obsluha je tak složitější. Pokud se jedná o umístění vypínačů na chodbách, zde by mělo být respektován charakter užívání jednotlivých místností, konkrétně pak odkud se bude do místností vstupovat, kde se budou obyvatelé nejvíce zdržovat atd. V obytné místnosti ve většině případů postačuje jeden vypínač, naproti tomu na chodbách bývá potřeba osadit více vypínačů, ale opět záleží na konkrétním prostoru a jeho využití. Co se týče umístění zásuvek, je tyto nutné rozvrhnout s ohledem na vybavení obytného prostoru, a to především na rozmístění nábytku, aby nedocházelo k situacím, kdy jsou zásuvky prakticky nepoužitelné, protože jsou umístěny např. za nábytkem. Vlivem tohoto pak může dojít k četnému využívání prodlužovacích kabelů či rozbočovacích zásuvek, které v konečném důsledku mohou být potenciálním zdrojem požáru. Stejně jako v případě vypínačů světel, je i v případě určení vhodného počtu zásuvek nutné brát ohled na charakter daného prostoru.

Obecně lze říci, že vypínače i zásuvky by měly být v interiéru umístěny tak, aby to bylo uživatelsky příjemné a jejich užívání tak umožnilo majiteli co možná nejkomfortnější užívání prostoru.

Neméně důležitou roli při výběru vypínačů a zásuvek hraje také jejich design, který by měl celkově odpovídat charakteru prostoru jejich umístění a korespondovat s ním. Design jde však často ruku v ruce také s větší či menší náročností péče o ně, na což by také měl zákazník před zakoupením brát zřetel. Přesto, že zákazníkovi může projektant poradit s výběrem, představit možnosti, konečná volba je však vždy na samotném zákazníkovi.