Realizace elektroinstalace v bytech začínáme vždy návrhem, který je pečlivě rozpracován
naším projektantem, po odsouhlasení zákazníkem a dovedení do finální podoby se pak tento
stane součástí projektové dokumentace. Při zpracování návrhu elektroinstalace je nutné brát
vždy v potaz celkový charakter místnosti a způsob jejího užívání, abychom se v budoucnu
vyhnuli problémům s nedostatkem zásuvek, který lidé následně řeší nejčastěji nadužíváním
prodlužovacích kabelů, které se však v interiéru stávají nejen estetickým problémem, ale
mohou být také potenciálním zdrojem problémů. Stejně tak je tomu při plánování osvětlení,
kde je opět nutné brát na zřetel charakter interiéru.