Ve většině případů, kdy si lidé nechávají zhotovit novou či zrekonstruovat stávající elektroinstalaci, se musejí spoléhat na firmy, které si najímají, a to i s ohledem na to, že pro laika je velmi obtížné či přímo nemožné zkontrolovat správnost provedení. Právě v případě elektroinstalace se rozhodně nevyplácí brát správnost provedení na lehkou váhu, nebo vlivem neodborného provedení může dojít k celé řadě nežádoucích situací, od lehčích úrazů elektrickým proudem, přes vyhoření nemovitosti až ke smrtelným úrazům. V dnešní době však již většina firem odvádí svou práci svědomitě, k čemuž také nemalou měrou přispívá možnost následných hrozících sankcí a trestní odpovědnosti, která z prováděné činnosti plyne.

Aby však mohl zákazník alespoň částečně zkontrolovat provedenou elektroinstalaci, je zde několik obecných rad, jak postupovat a na co se zaměřit. Rozhodně je vhodné začít se o kvalitu provedení zajímat již v průběhu zhotovování, nikoliv až v okamžiku předání finálního díla, když už nelze některé záležitosti zkontrolovat. Pojďme se tedy podívat na tipy, jak postupovat. Stavbu je vhodné projít s elektrikářem již krátce po provedení elektroinstalace a zároveň dříve, než budou samotné rozvody zakryty omítkami nebo např. sádrokartonem. Zde je vhodné zajímat se o fungování rozvodů, konkrétně pak o důsledné vysvětlení toho, odkud kam rozvody vedou a co se ovládá jakým způsobem. Přesto, že plán rozvodů elektřiny je zákazníkovi znám již před samotným zahájením stavby v podobě projektu elektroinstalace, tyto si však často zákazník nepamatuje, některým bodům nemusí ani zcela porozumět a je tak vhodné požadovat vysvětlení od odborníka přímo na místě. Kromě samotné vizuální kontroly na místě je dále velmi vhodné požadovat obrazovou dokumentaci v podobě fotografií, na kterých bude jasně viditelné, kudy přesně jsou elektrické rozvody vedeny. Fotodokumentaci je možné doplnit také kótami, které ještě pomohou zpřesnit umístění rozvodů, díky čemuž se v budoucnu vyhnete možným problémům, které mohou vzniknout např. přerušením kabelu při vrtání při nejrůznějších úpravách interiéru.